UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Wszystkim zainteresowanym Publiczna Biblioteka w Zatorze oraz jej filie udostępniają swoje zbiory  na zewnątrz oraz na miejscu w czytelniach. Dostęp do zbiorów biblioteki zgodny jest z ustawą o bibliotekach
z 27.06.1997 i Statutem Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Biblioteka udostępnia czasopisma, zarówno w czytelni, jak i na zewnątrz.

IMPREZY

Organizujemy zarówno dla czytelników, jak i innych mieszkańców Zatorszczyzny różnego rodzaju konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, wystawy.

DOSTĘP DO INTERNETU

Biblioteka dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci internetowej, z których można korzystać nieodpłatnie.

HOT SPOT

W pomieszczeniach Publicznej Biblioteki w Zatorze działa bezprzewodowa sieć internetowa.W przypadku posiadania przenośnego komputera istnieje możliwość podłączenia go nieodpłatnie do sieci.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół Zatorszczyzny przyczyniła się do poszerzenia oferty Biblioteki o lekcje biblioteczne. Nasi bibliotekarze przygotowują je i przeprowadzają wśród  przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.Tematyka lekcji nie jest ograniczona i może zostać poszerzona w oparciu o propozycje zainteresowanych pedagogów.

Cennik usług:
KSERO:
A4 – 0,20 zł (1-stronnie), 0,30 zł (2-stronnie)
A3 - 0,30 zł (1-stronnie), 0,40 zł (2-stronnie)
WYDRUK KOMPUTEROWY:
A4 – 0,50 zł

USŁUGI POLIGRAFICZNE

KSERO - biblioteka umożliwia kserowanie materiałów ze swoich zbiorów.
DRUK – istnieje możliwość drukowania informacji zarówno ze stron internetowych, jak
i nośników wymiennych. Drukowanie z tych nośników tylko po uprzednim zeskanowaniu ich przez bibliotekarza.
SKAN- w czytelni umożliwiamy bezpłatny dostęp do skanera.