Data: 2013.12.13
Miejsce: Filia w Rudzach

Data: 2013.12.16
Miejsce: Filia w Podolszu

 

Data: 21 listopada 2013 r.
Miejsce: Publiczna Biblioteka w Zatorze

 

Data: 15 listopada 2013 r.
Miejsce: Filia w Rudzach

Data: 08 listopada 2013 r.
Miejsce: Filia w Rudzach

Data: 7 listopada 6 grudnia 2013 r.
Miejsce: Publiczna Biblioteka w Zatorze