Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 7583,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała w 2021 r. dofinansowanie w kwocie 3 125,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.


Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 560,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w 2020 roku.

 

 


Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 280,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w 2019 roku.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator w 2018 r.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze,  Publiczna Biblioteka
w Zatorze pozyskała w 2018 r. środki na zakup książek w kwocie 3 000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator. Przyznane środki finansowe pozwoliły na zakup nowości wydawniczych, wzbogacając tym samym alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Zator.


Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 290,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w 2018 roku.

 

 


Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 400,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2017 roku.

 

 


Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 570,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1, na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku.

 

 


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach programu Biblioteki Narodowej w 2015 r.

 

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała  w 2015 r. dofinansowanie
w kwocie 7 650,00  w zakresie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.


Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora bierze udział w programie "Orange dla bibliotek"


Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi             i  edukacyjnymi.
Zatorska książnica w ramach tego programu otrzymała dotację finansową w kwocie 1441,88 zł Biblioteka wykorzysta pozyskane środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do łączy internetowych w placówce głównej oraz w jej filiach w okresie od 1 stycznia do 31 lipca  2015  r.

 


 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator w 2015 r.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze,  Publiczna Biblioteka
w Zatorze pozyskała w 2015 r. środki na zakup książek w kwocie 4 500,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator. Przyznane środki finansowe pozwoliły na zakup nowości wydawniczych, wzbogacając tym samym alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Zator.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator w 2014 r.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze,  Publiczna Biblioteka
w Zatorze pozyskała w 2014 r. środki na zakup książek w kwocie 2 500,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator. Przyznane środki finansowe pozwoliły znacznie poszerzyć ofertę czytelniczą, wzbogacając jednocześnie alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Zator.


Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - Priorytet 1

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała  w 2014 r. dofinansowanie w kwocie 5 750,00 zł.,  w zakresie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1.
Celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.


Program Fundacji Orange "Orange dla bibliotek"

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora bierze udział w programie „Orange dla bibliotek”

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne
stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Zatorska książnica w ramach tego programu otrzymała dotację finansową w kwocie 2 632,09 zł.
Biblioteka wykorzysta pozyskane środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do łączy internetowych w placówce głównej oraz w jej filiach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.


 

Program Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora otrzymała dotację w 2013 roku na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 020,00 zł.


                    

Program Fundacji Orange
"Orange dla bibliotek"

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora przystąpiła do programu Fundacji Orange: „Orange dla bibliotek”  - edycja 2013.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Zatorska książnica w ramach tego programu otrzymała dotację finansową w kwocie 3 644,41 zł.
Biblioteka wykorzysta pozyskane środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do łączy internetowych w placówce głównej oraz w jej filiach.


Program Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora   otrzymała w 2012 roku dotację na zakup nowości wydawniczych
w wysokości 5 700,00 zł.