Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.bibliotekazator.pl


Wstęp deklaracji

Ośrodek Kultury w Zatorze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.rokzator.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

Plac Jana Matejki 1

32-640 Zator

 

Publiczna Biblioteka w Zatorze

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona www.bibliotekazator.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony

 

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Na podstawie samooceny i analizy dokonanej przez przeszkolonego pracownika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Dziedzic 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
Telefon: 48794747584

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba ROK Zator oraz budynki administrowane przez ROK Zator:

ROK Zator Plac Jana Matejki 1

Parking przed budynkiem ma miejsce dla niepełnosprawnych. Parter budynku odstępny dla osób poruszających się na wózkach. Ubikacja na parterze przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Sala Widowiskowa oraz Galeria dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Dom Ludowy Palczowice

Parter budynku dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Ubikacja na parterze przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Dom Ludowy Rudze

Parter budynku dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Sala Widowiskowa dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Ubikacja na parterze przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Dom Ludowy Podolsze

Parter budynku dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Świetlica oraz biblioteka dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Dom Ludowy Graboszyce

Parter budynku odstępny dla osób poruszających się na wózkach. Ubikacja na parterze przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Orlik Palczowice

Pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Ubikacja na parterze przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Dom Ludowy w Trzebieńczycach

Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Remiza OSP Zator

Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Poddasze budynku w Łowiczkach

Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Rynek 2

Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Biblioteka

Bibliotek posiada platformę dla wózka inwalidzkiego obsługiwaną przez pracownika. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

Biblioteka w Laskowej (filia)

Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.

 

CAZ

Parking przed budynkiem ma miejsce dla niepełnosprawnych. Parter budynku odstępny dla osób poruszających się na wózkach. Komunikacja pionowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach możliwa za pomocą windy. Winda posiada przyciski w języku Braille'a oraz komunikaty głosowe. Możliwy wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.