W Filii w Rudzach rozmawialiśmy dziś o... nieśmiałej myszce.

Zainspirowani postacią stworzoną przez Dorotę Gellner czytaliśmy i wykonywaliśmy piękne prace plastyczne. Zajęcia prowadziła Angelika Maj.