Na naszych półkach pojawiło się ostatnio dużo nowości. Skąd biorą się pieniądze na biblioteczne zakupy?

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 7583,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Żeby uzyskać dofinansowanie trzeba było mieć tzw. wkład własny. W tym roku nasz wkład własny to kwota 14 100 zł.